RUSSIA - Senior Men

Athletes

Total 10 items.

Personal Data

RoleCorsageAthleteCaptain
Player0Vorobev Aleksandr0
Player2Skomorokhov Vladislav0
Player3Fedorov Igor0
Player4Zatona Alexander0
Player5Debelyi Ivan0
Player6Zhandarov Egor0
Player7Volodin Maksim0
Player8Volodin Egor0
Player9Gerasimov Ivan0
TechnicianCTSenner Evgenii0